Д-р Владимир Кръстев - преводи с румънски език - ТРAДУКЪТОР ЕООД
5 звезди от 1 потребител

Д-р Владимир Кръстев - преводи с румънски език - ТРAДУКЪТОР ЕООД

Описание:

Д-р Владимир Кръстев е заклет преводач с румънски и молдовски езици към Консулския отдел на Външно министерство и като такъв има 20 годишен опит като преводач. Завършил е в Румъния и е управител на преводаческа фирма Традукътор ЕООД. Извършва писмени и устни преводи, както и командировки в Румъния и Молдова. Основни клиенти са фирми, прокуратури, съдилища, неправителствени организации, общински и държавни учреждения, здравни заведения и др., както и посредници в лицето на лицензирани преводачески агенции. Демонстрира лоялно отношение към клиента, което включва високо качество на превода, спазване на срокове и достъпни цени.

СФЕРИ НА ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ:

 • Икономика, бизнес и финанси – договори, оферти, продуктови каталози, сайтове, фактури, товарителници, актуални състояния, учредителни актове, банкова и счетоводна документация;
 • Правосъдие – Европейско законодателство, постановления, решения, обвинителни актове, декларации, резолюции;
 • Неправителствени организации – обществени поръчки, трансгранични проекти свързани с Румъния и Молдова;
 • Туризъм – всякаква туристическа документация;
 • Строителство - всякаква документация свързана със строителството;
 • Застраховки - всякаква документация свързана със застрахователната и презастрахователната дейност;
 • Селско стопанство и хранително вкусова промишленост;
 • Горско стопанство, дърводобив, дървопреработване и екология;
 • Водно стопанство, водоснабдяване и канализации;
 • Техника, индустриални технологии и инженерство;
 • Здарвеопазване.
 • Култура и изкуство;
 • История, религия, окултизъм и философия;
 • Енергетика.

СОФИЯ
кв. Надежда 3, бл. 319, вх. А ап. 3
GSM:
0885 32 18 48
Д-р Владимир Кръстев
e-mail:
ludendorf@abv.bg

www.prewodach.eu

-------------------------

Dr. Krastev Vladimir este traducator autorizat cu limba bulgara la Sofia, avad 20 de ani vechime in munca. Ar fi terminat studii superioare si doctorat in Romania si este administratorul firmei de traduceri „Traducator” EOOD. Prestează traduceri scrise si orale, precum si deplasari prin Bulgaria si Romania. Clientii principali ai lui fiind firmele, parchetele si instantele judecatoresti, organizatiile neguvernamentale, institutii lepublice, spitalele si altele, precum si intermediarii, cum ar fi agentiile de traduceri autorizate. Dr. Krastev demonstreaza o atitudine loiala fata de clientii, ceea ce cuprindea calitatea deosebita a traducerii, respectarea termenelor si preturi accesibile.

DOMENII DE ACTIVITATE:

 • Economie, afaceri si finante – contracte, oferte, cataloguri de produse, site-uri, facturi, scrisori de trasura, acte constitutive, certificate constatatoare, documente bancare si de contabilitate;
 • Justitie – Legislatie Europeana, ordonante, incheieri, rechizitorii, declaratii, rezolutii;
 • Organizatii neguvernamentale – achizitii publice, proiecte transfrontaliere cu Bulgaria;
 • Turism;
 • Constructii;
 • Asigurari si reasigurari;
 • Agricultura si industria alimentara;
 • Silvicultura, exploatarea si prelucrarea lemnului si ecologia;
 • Alimentare cu apa si canalizare;
 • Теhnologii industriale si ingenerie;
 • Sanatate.
 • Arta si cultura;
 • Istorie, religie, ocultism si filozofie
 • Еnergetica.

BULGARIA, SOFIA
cart. Nadejda 3, bl. 319, sc. А, аp. 3
Tel.: 00359 885 32 18 48
Dr. Krastev Vladimir
e-mail:
ludendorf@abv.bg

www.prewodach.eu

Тагове:
устни преводи, софия, преводи, София, преводи софия, легализация софия, Традукътор ЕООД, Преводи, Преводачески услуги, Румънски, Молдовски, Молдовски езици, Румънски езици, Писменни преводи, Румъния, Молдова, Легализация, Традукътор, румънски език, Молдовски език, Д-р. Кръстев, Превод от румънски, Превод от молдовски, traduceri, limba bulgară, traduceri autorizate, Преводи София, Преводачески услуги София, Устни преводи София, Писмени преводи София, Молдовски езици София, Румънски езици София, Румънски Език София, Молдовски език София, Преводи от Румънски София, Преводи от молдовски София, Легализация София, Традукътор София, Преводач, Преводачи, Преводач от Румънски, Преводачи от Румънски, Преводач за Румъния, преводачи с румънски, преводачески услуги, преводач с румънски език, преводачи с румънски език, фирми за преводи, преводи с румънски език,

Направете запитване до Собственика на Бизнеса

Моля, попълнете формата отдолу с вашата заявка, ние ще се свържем с Вас след това.

CAPTCHA ImageПрезареди
Собственик:
Вие ли сте собственик на тази информация? Изискване на обявата

Отзиви от Д-р Владимир Кръстев - преводи с румънски език - ТРAДУКЪТОР ЕООД София

Не намерихме отзив за този бизнес.
CAPTCHA Image
CAPTCHA Image