Телеконтрол 99 ЕООД

Описание:

Фирма ТЕЛЕКОНТРОЛ 99 ЕООД е създадена през август 1999 г. с предмет на дейност – упражняване на строителен надзор в строителството на жилищни сгради, строежи с обществено предназначение, строежи с производствено предназначение, в това число и на телекомуникационни мрежи и съоръжения, смяна предзначението и др.

Фирмата работи с широк кръг висококвалифицирани специалисти – архитекти и инженери, повечето със стаж над 15 години, отлично познаващи и използващи нормативните бази, както в проектирането и строителството, така и при осъществяването на строителния надзор, което гарантира добро качество на извършените услуги.

При осъществяване на консултантската дейност специалистите оказват съдействие на Възложителите за оформяне за съгласуване на необходимата документация с експлотационни и контролни органи.

Фирма ТЕЛЕКОНТРОЛ 99 ЕООД членува в Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти (БААИК).

Консултации

По проблемите на ЗУТ

По проблемите на издаване Разрешение за ползване

По правни проблеми на строителството

Надзор при проектиране

Фирмата изготвя Комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на проектната документация, съгласно чл. 142, ал. 2, ал. 4, ал. 5, ал. 6, във връзка с чл. 143, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

Съгласуване на проектната документация с експлоатационните контролни органи и получаване на Разрешение за строеж.

Надзор по време на строителство

  1. Законосъобразно започване на строежа;
  2. Пълнота при съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
  3. Изпълнение на строежите, съгласно одобрените проекти;
  4. Контрол по спазване на условията за безопасност на труда по време на строителството;
  5. Опазване на околната среда;
  6. Недопускане увреждането на трети лица и имоти вследствие на строителството;
  7. Проверка и изискване за влагане на качествени строителни материали и изделия;
  8. Изпълнение на строително монтажните работи, съобразно изискванията;
  9. Годност на строежа за въвеждане в експлоатация;
  10. Изготвяне на необходимата документация за издаване на разрешение за ползване;

Изготвяне на необходима документация за издаване на разрешение за ползване.

Работно време

Понеделник - петък от 9:00 ч. до 17:00 ч.
Събота и неделя - Затворено

 Тел.: 02 980 16 14, 02 980 08 22

ул. Българска морава 104 София, София - град 1000 Bulgaria

Направете запитване до Собственика на Бизнеса

Моля, попълнете формата отдолу с вашата заявка, ние ще се свържем с Вас след това.

CAPTCHA ImageПрезареди
Собственик:
Вие ли сте собственик на тази информация? Изискване на обявата

Отзиви от Телеконтрол 99 ЕООД София

Не намерихме отзив за този бизнес.
CAPTCHA Image
CAPTCHA Image