Счетоводна къща Витера
2.75 звезди от 2 потребител

Счетоводна къща Витера

 • ул. Маестро Михаил Милков 10, офис – партер
  София 1113
  София - град Bulgaria
 • Виж Номер
 • vitera2000@gmail.com
Описание:

Счетоводна къща ВИТЕРА се състои от амбициозен екип, който се стреми максимално, ефективно и на разумна цена да задоволява потребностите на своите клиeнти.

Компанията има дългогодишен опит и е работила с фирми от различни сфери - производство, външна и вътрешна търговия, ресторантьорство, туризъм, транспорт, строителство, реклама, информационни услуги, консултантки услуги, сдружения с идеална цел (фондации, асоциации и т.н.), свободни професии.

Дейността на фирмата е съобразена с най-новите изисквания на нормативната база, уреждаща съответната стопанска дейност и всички изисквания от областта на счетоводството, данъци и осигуряване.

Счетоводна къща ВИТЕРА работи с квалифициран персонал, който извършва дейност по цялостно текущо и периодично счетоводно обслужване. Непрекъснато усъвършенстват качеството на предлаганите услуги чрез допълнително обучения и квалификации, посещаване на семинари и участия е конференции

Услуги

Пълно счетоводно обслужване:

 • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност;
 • Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи;
 • Изготвяне и представяне в данъчната служба на справки-декларации по ЗДДС и данни на магнитен носител;
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета;
 • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активи;
 • Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път.

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

 • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори
 • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки
 • Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски
 • Изготвяне на платежни документи за разплащания към бюджета
 • Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка и осигурителен стаж

 

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

 • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети
 • Изготвяне и представяне на консолидирани годишни финансови отчети
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО
 • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт

 

РЕГИСТРАЦИИ

 • Първоначална регистрация на фирми в Агенция по вписванията
 • Регистрация по ЗДДС
 • Инспекция по труда
 • Агенция по финансово разузнаване
 • Комисия за защита на личните данни
 • Национален осигурителен институт
 • Данъчен адрес
 • Други

 

СЧЕТОВОДНИ КОНСУЛТАЦИИ
Всички консултации са безплатни при сключен договор за счетоводно обслужване

 • Консултация за данъчно планиране на дейността
 • Консултиране и прецизиране на договори от данъчна гледна точка
 • Консултации относно легално оптимизиране на данъците
 • Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси
 • Консултации по валутното законодателство
 • Консултиране и съдействие при регистриране на компания
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
 • Консултации относно изменения на законовата и нормативна база

 

ДАНЪЧНА ЗАЩИТА

 • Следене на нормативни срокове за данъци и декларации
 • Подготовка на платежни нареждания за данъци
 • Подготовка на данъчни справки и уведомления
 • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация
 • Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки – общи, тематични и насрещни
 • Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и НЗОК

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 • Събиране на документи от офиса на клиента
 • Подаване на документи към различни институции
 • Издаване на актуални състояния
 • Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения
 • Деклариране на получени заеми от БНБ
 • Преводи, регистрации и пререгистрации и други

 

ул. Маестро Михаил Милков 10, офис – партер София, София - град 1113 Bulgaria

Направете запитване до Собственика на Бизнеса

Моля, попълнете формата отдолу с вашата заявка, ние ще се свържем с Вас след това.

CAPTCHA ImageПрезареди
Собственик:
Вие ли сте собственик на тази информация? Изискване на обявата

Отзиви от Счетоводна къща Витера София

Не намерихме отзив за този бизнес.
CAPTCHA Image
CAPTCHA Image