Нотариус Росен Георгиев Стоименов
5 звезди от 1 потребител

Нотариус Росен Георгиев Стоименов

  • гр. Димитровград бул. България 10
    Димитровград 6400
    Област Хасково Bulgaria
  • Виж Номер
  • srg@abv.bg
Описание:

Нотариус Росен Георгиев Стоименов

 

НОТАРИУС СТОИМЕНОВ предлага пълния набор от нотариални услуги с Район на

дейност - Районен съд Димитровград. Дейността ни се състои в съставяне,

прочитане и удостоверяване на нотариален акт за сделка с недвижим имот:

продажба, дарение, замяна, учредяване право на строеж /суперфиция/,

 

 

Нотариус Стоименов

предлага пълния набор от нотариални услуги и е вписан в Регистъра на

Нотариалната Камара на Република България под номер 96. Район на дейност:

Районен съд Димитровград.

Удостоверителна дейност, произтичаща от закона:

Съставяне, прочитане и удостоверяване на нотариален акт за сделка с недвижим имот:

продажба, дарение, замяна, учредяване право на строеж /суперфиция/, право на преминаване /сервитут/ и др.;

Съставяне и подписване на констативен нотариален акт на база представени документи,
удостоверяващи правото на собственост;
Извършване на обстоятелствена проверка при липса на титул за собственост и доказано
владение на повече от десет години;

Съставяне на нотариално завещание;
Отмяна на нотариално и саморъчно завещание;
Приемане за съхранение на саморъчно завещание, документи и книжа;
Обявяване на саморъчно завещание;
Удостоверяване на подпис, дата и съдържание на представени от страните документи - пълномощно, декларация,

договор /покупко - продажба на МПС, наем, заем и др./;
Удостоверяване на верност на препис от документ;
Съставяне на констативен протокол за явяване или неявяване на лица пред нотариуса и констатиране

на обстоятелствата около тях и техните изявления;
Съставяне и връчване на нотариални покани;
Извършване на друго удостоверяване, възложено на нотариуса от закона;


Други действия, отразяващи частния характер на професията:
Нотариус Росен Георгиев Стоименов:
Изпълнител на завещание;
Управител на имущество;
Посредничество при изясняване волята на страните;
Устни и писмени консултации;
Набавяне на справки, документи, книжа и други;
Изготвяне и проверка на проекти за документи, свързани с нотариалната дейност
/нотариални актове, договори, пълномощни, нотариални завещания, констативни протоколи и др.

гр. Димитровград бул. България 10 Димитровград, Област Хасково 6400 Bulgaria

Направете запитване до Собственика на Бизнеса

Моля, попълнете формата отдолу с вашата заявка, ние ще се свържем с Вас след това.

CAPTCHA ImageПрезареди
Собственик:
Вие ли сте собственик на тази информация? Изискване на обявата

Отзиви от Нотариус Росен Георгиев Стоименов Димитровград

Не намерихме отзив за този бизнес.
CAPTCHA Image
CAPTCHA Image