Делта Консулт ВХ
5 звезди от 1 потребител

Делта Консулт ВХ

 • ул. Иван Михайлов 49
  Благоевград 2700
  Област Благоевград Bulgaria
 • Виж Номер
 • deltaconsult@abv.bg
Описание:

Делта Консулт ВХ е фирма със седалище в гр. Благоевград. Тя извършва дейности и услуги, свързани с проектирането и строителството, занимава се със строителен и инвестиционен контрол, строителен надзор, съставяне на технически паспорти на сгради и други.

В екипа на Делта Консулт ВХ има и членове на Камарата на Независимите оценители, които изготвят оценка на ДМА.

Фирмата съставя технически паспорти на сгради. Техническия паспорт представлява документ, включващ в себе си техническите характеристики на сградата, инструкции за експлоатация, ремонт и отразява всички извършени строителни и монтажни работи след въвеждането на сградата в експлоатация.

За новостроящи се сгради този документ съдържа данни за строежа, за основните му характеристики, мерки за поддържане, срокове за извършване на ремонти, както и указания и инструкции за безопасна експлоатация.

Техническия паспорт се изготвя от консултант за строежите от първа до четвърта категория или от технически ръководител за строежи от пета категория. За вече съществуващи сгради техническият паспорт се съставя след направено обследване на сградата.

Техническите паспорти се съставят в два екземпляра - един за собственика и един за общинската администрация по местонахождение на сградата. Заверено копие от паспорта се предоставя и на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Като регистрирани независими оценители при извършване на оценки, Делта Консулт ВХ спазва Кодекса за професионална етика на независимите оценители и установените принципи за работа като:

 • обективност и безпристрастност;
 • независимост;
 • професионална компетентност;
 • конфиденциалност;
 • професионално поведение;
 • почтеност;
 • отговорност.

Фирма Делта Консулт ВХ извършва следните видове оценки:

 • недвижими имоти;
 • машини и съоръжения;
 • търговски предприятия и вземания;
 • финансови активи и финансови институции;
 • земеделски земи и трайни насаждения;
 • поземлени имоти в горски територии;
 • права на интелектуалната собственост и други фактически отношения.

Тел.: 0887 985 006

ул. Иван Михайлов 49 Благоевград, Област Благоевград 2700 Bulgaria

Направете запитване до Собственика на Бизнеса

Моля, попълнете формата отдолу с вашата заявка, ние ще се свържем с Вас след това.

CAPTCHA ImageПрезареди
Собственик:
Вие ли сте собственик на тази информация? Изискване на обявата

Отзиви от Делта Консулт ВХ Благоевград

Не намерихме отзив за този бизнес.
CAPTCHA Image
CAPTCHA Image