Адванс Терафонд Адсиц
5 звезди от 1 потребител

Адванс Терафонд Адсиц

Описание:

Адванс Терафонд е най-голямото акционерно дружество със специална инвестиционна цел в България по пазарна капитализация и е включено във всички български борсови индекси - SOFIX, BG40, BGTR30, BGREIT1.

Дружеството притежава 182 554 дка и е най-голямото публично дружество, собственик на земеделска земя в страната.

Портфейлът ни се състои от 182 554 дка висококачествена обработваема земя. Тези земи са отдадени под наем/аренда на 446 земеделски производители и им осигуряват възможност да произвеждат основно зърнени и маслодайни култури.

Портфейлът от земеделски земи се управлява активно чрез:

  • постоянни покупки на разпокъсани малки парчета земя в около 800 землища, което, заедно с извършваните последващи комасационни проекти, води до окрупняване на собствеността;

  • ежегодно отдаване под наем на свободните земи за период от 1  година;

  • продажба на концентрирани земи;

Всичко това е познато като "поземлено банкиране". Използвайки нашите знания, опит и мащаб, ние си създадохме репутация на един от най-активно управляващите собственици на земеделска земя в България.

Дружеството притежава 60.8 дка в земи в околностите на Враца за урегулиране.

Адванс Терафонд АДСИЦ има едностепенна система на управление. Дружеството се представлява от Съветa на директорите, който изцяло отговаря за корпоративното управление и за финансовото представяне на Дружеството. Съветът на директорите определя стратегията за развитие на Дружеството и следи за нейното изпълнение, като внимава да се поемат само допустими рискове. 

тел.: 0899 974 777, 0888 288 297

ул. Никола Петров 24 Горна Оряховица, Област Велико Търново 5100 Bulgaria

Направете запитване до Собственика на Бизнеса

Моля, попълнете формата отдолу с вашата заявка, ние ще се свържем с Вас след това.

CAPTCHA ImageПрезареди
Собственик:
Вие ли сте собственик на тази информация? Изискване на обявата

Отзиви от Адванс Терафонд Адсиц Горна Оряховица

Не намерихме отзив за този бизнес.
CAPTCHA Image
CAPTCHA Image