Добре дошли в нашият сайт webcroud.com. Ако понастоящем останете и продължите да ползвате този сайт, Вие се съгласявате със следните правила и условия за ползване на даденият сайт, които заедно с нашата политика за поверителност на webcroud.com уреждат взаимоотношенията между Ай Ти Консултинг ЕООД от една страна и потребителя на интернет сайта webcroud.com. Ако сте несъгласни с някое от изброените по-долу правила и условия, моля, не използвайте нашия сайт.

Термините webcroud.com, „нас” или „ние” се отнасят за собственика на този интернет сайт Ай Ти Консултинг ЕООД  дружество регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление гр.София бул.Никола Мушанов 116 ет.2 регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204428623. Терминът ВИЕ се отнася за посетителят на нашата интернет страница.


Използването на този интернет сайт е предмет на следните условия:

  • Съдържанието на този интернет сайт е за обща информация и използване само. Тя е обект на промяна без предупреждение.

  • Ние използваме бисквитки за да следим предпочитанията на посетителите по време на техния престой и сърфиране в сайта. Ако сте разрешили  бисквитките да събират информация, следната информация ще бъде съхранявана от нас за използване от трети лица: държава,област и град.

  • Цените на предоставените платени услуги са обявени и достъпни в сайта и са предмет на актуализиране и промяна по всяко време.

  • Нито ние, нито трети страни даваме пълна гаранция за пълната точност, представяне, цялост или съответствие на информацията предложена в този сайт за някакво конкретно или специално предназначение. Вие се съгласявате, че предоставената информация на сайта е възможно да съдържа неточности или грешки и ние изрично неотговаряме пред закона за такива.

  • Използването от ваша страна на информация от този сайт е изцяло на ваша отговорност, за което ние няма да бъдем законово отговорни. Отговорността е ваша за гарантирането, че всички продукти, услуги или информация, достъпна чрез този сайт отговаря на вашите специфични нужди.

  • Този сайт съдържа информация която е наша собственост. Тази информация включва, но не се ограничава до, дизайна, оформлението, външния вид и графиката. Дублирането е забранено, освен при споразумение с авторските права, която определя и е част от тези правила и условия.

  • Всички търговски марки възпроизведени в този сайт, които не са собственост на собственика са признати в сайта.

  • Нерегламентираното използване на всякаква информация може да доведе до престъпление и отговорност пред закона.

  • Този сайт може да включва връзки към други сайтове. Тези връзки се предлагат ваша целесъобразност да предоставим допълнителна информация. Това не отговаря, че ние одобряваме сайта или сайтовете. Ние не носим каквато и да било отговорност за съдържанието и информацията на дадената връзка.

  • Използването на този интернет сайт и всички спорове, произтичащи от използването му се подчиняват и са обект на законите на Република България.