OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ НА УЕБСАЙТА ПОРТАЛ WEBCROUD.COM

 

(ОБЩИ УСЛОВИЯ)

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ НА САЙТА – WebCroud.com

 

ДОБРЕ ДОШЛИ В WebCroud.com!

 

Благодарим ви, че използвате нашите услуги.

 

С използването на нашите Услуги приемате тези условия. Моля, прочетете ги внимателно.

 

Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на Ай ти Консултинг” ЕООД, наричано по- долу „Уебсайт“ Вие извършвате електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларирате, че желаете да ползвате услугите на сайта и че сте запознат с настоящите Условия и се задължавате да ги спазвате. Ако не сте съгласни и не приемате тези Условия за ползване, моля не използвайте Уебсайта.

 

Ако не приемате тези условия, Вие не бива да ползвате WebCroud.com. 

 • WebCroud.com Бизнес Онлайн Пътеводител за намиране на бизнес информация, контакти, продукти, услуги и цени. Цялата Бизнес информация е подредена по отрасли и местоположения. WebCroud.com е Бизнес каталог, създаден да предоставя информация за предлаганите стоки, продукти и услуги на българския пазар. WebCroud.com дава възможност за реклама в бизнес каталога на всички действащи фирми на територията на РБ.

 

 

 

 • WebCroud.com е запазена търговска марка и е собственост на „Ай ти Консултинг” ЕООД и всички права върху името, марката и съдържанието на сайта са запазени.

 

 

 

 • Клиент е всяко лице, което предоставя на „Ай ти Консултинг” ЕООД информация с цел вписване на тази информация в онлайн каталога WebCroud.com. Kлиентът носи пълна отговорност за смисъла и верността на информацията публикувана в каталога като се ангажира тя да не е в разрез със законите на РБ и международните актове. В случай на последващо несъгласие с политиката и поставените условия към клиентите от страна на WebCroud.com, клиентът може да прекрати предсрочно взаимоотношенията си с каталога, но няма право на никакви компенсации и обезщетения.

 

 

 

 • Със заявяване на участие в WebCroud.com Клиентът се отказва от всички права върху формулировката, подредбата и структурата на предоставената информация и декларира, че има съответните авторски права, които му позволяват да предоставя на „Ай ти Консултинг” ЕООД заявените от него снимки, графики, лога и др. материали.

 

 

 

 • Потребител е всяко лице, което е заредило домейна WebCroud.com  в браузера си или по друг начин получава достъп до съдържанието на сайта WebCroud.com . Потребителят има право единствено да се запознава и да ползва информацията от WebCroud.com , съобразно нейното търговско предназначение, а именно – с цел да установи връзка със съответните Клиенти.

  

 • Потребителят няма право, без изричното писмено съгласие на „Ай ти Консултинг” ЕООД, ръчно или чрез компютърни програми /скриптове, ботове и др./ да извлича съдържанието или части от съдържанието на сайта WebCroud.com , вкл. данните предоставени от клиентите, които по своята формулировка, подредба и структура са обект на предоставени от клиентите на „Ай ти Консултинг” ЕООД авторски права, както и да копира находящите се на сайта снимки, графики, лога и др. материали.

 

 

 

 • Клиентът и потребителят могат да използват информацията от WebCroud.com  като нямат право да я изтеглят по никакъв начин, да я продават, препродават или предоставят на трети лица.

  

 • Всички услуги, предлагани от WebCroud.com, могат да бъдат използвани само и единствено за дейност, която не е забранена от закона

 

 

 

 • WebCroud.com не носи отговорност за възможни технически проблеми свързани с достъпа до информацията в сайта. WebCroud.com не може да гарантира, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми

 

 

 

 • WebCroud.com не гарантира коректността на цялата информация на сайта.

 

 

 

 • Изпращането на нежелана поща и/или генериране на електронни съобщения със злонамерени цели са в разрез с политиката на WebCroud.com. Като нежалана поща се класифицират съобщения с рекламна цел изпращани чрез услугата "ключови думи" до множество клиенти на каталога, които не са заявили желание да получават такъв род информация.

 

 

 

 • WebCroud.com не поема каквито и да било задължения за обезщетяване по отношение на каквито и да било преки или косвени, причинно обусловени или особени щети, възникнали от или свързани по какъвто и да било начин с достъпа и използването на Услугите ни.

 

 

 

 • WebCroud.com си запазва правото да прави промени, по дизайна на фирмените профили както и информацията находяща се в него по всяко време и без предизвестие и по свое усмотрение с цел по-доброто представяне на конкретния продукт или услуга.

  

 • WebCroud.com не носи отговорност за пропуснати ползи или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.
 • WebCroud.com не носи отговорност за нарушени авторски права в следствие на поставени от потребителите текстове и изображения.

 

 

 

 • Съдържанието на Уебсайта, включително, но не само целия текст и всички изображения („Съдържание“), е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е Съдържание, освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на „Ай ти Консултинг” ЕООД, е изрично забранено.

  

 • WebCroud.com не носи отговорност за достоверността и пълнотата на публикуваната от потребителите информация на сайта.

 

 

 

 • WebCroud.com не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на комуникацията, информацията и съдържанието.

  

 • Регистрацията в сайта WebCroud.com е доброволна. Публикуваната, чрез нея контактна информация, ще бъде в полза и услуга на всички потребители и посетители на сайта.

 

 

 

 • Забранено е използването на WebCroud.com за изпращане или предаване каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

  

 • WebCroud.com има право да изпраща търговски съобщения, по смисъла на член 5 (ал. 1) от Закона за електронната търговия, с цел предоставяне на информация свързана с промени, поддръжка и нововъведения.

 

 

 

 • WebCroud.com си запазва правото да премахва и заличава недобросъвестни потребители, които злоупотребяват с публикуването на информация съдържаща насилие, пропаганда, порнография, нелоялна конкуренция, компрометиращи, провокативни или обидни материали, свързани с други потребители или трети лица.

  

 • Лична информация (лични данни), която предоставяте и/или изпращате на нашия Уебсайт WebCroud.com чрез електронна поща или по друг начин, ще бъде използвана от „Ай ти Консултинг” ЕООД в съответствие с правилата и условията на Закона за защита на личните данни. Всяко друго съобщение или материал, който изпратите на Уебсайта WebCroud.com, като въпроси, коментари, предложения и други подобни, ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост. Чрез своя Уебсайт WebCroud.com „Ай ти Консултинг” ЕООД ще събира, обработва и съхранява единствено и само лична информация (напр.: Вашето име, адрес, телефонен номер или e-mail адрес), която сте предоставили доброволно. Ако не искате да бъде събирана информация за Вас, моля не я предоставяйте.Ай ти Консултинг” ЕООД ще използва предоставената от Вас лична информация с цел да разберем по-добре Вашите нужди и желания, и съответно да подобрим нашите продукти и услуги; да се свържем с Вас (или друга трета страна от наше име), във връзка с промоция или игра, както и за да Ви предоставим поискана от Вас информация. „Ай ти Консултинг” ЕООД може да предостави на трета страна обобщена – но не и индивидуална – информация за посетителите или потребителите на нашия Уебсайт WebCroud.com.

 

 

 

 • Всички услуги, предлагани от WebCroud.com, могат да бъдат използвани само и единствено за дейност, която не е забранена от закона.

  

 • С регистрацията в сайта декларирате, че сте прочели условията и правилата и сте съгласни с тях.

 

 

 

 • WebCroud.com си запазва правото да променя по всяко време условията за ползване и съдържанието на сайта, за което не носи отговорност, ако потребителят не се е информирал и прочел последния вариант на условията.

 

 

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

 

Последна актуализация - 25.04.2018г.